subscribe

Stay in touch

  *At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos
  Нагоре
  g

  Pricing Plans

  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

  Условия за ползване

   

   

  ОБЩИ УСЛОВИЯ

   

  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

   

  FALLENANGEL.BG

   

   

   

   

   

       Моля, внимателно прочетете Общите условия.
  Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези
  условия.

   

   

   

  Общите условия
  влизат в сила от момента  в който
  потребителят осъществи достъп за първи път до сайта или създаде потребителски
  профил и са приложими при всяко посещение и използване на услугите и ресурсите
  на сайта, като са валидни до заличаването /изтриването/ на профила и/или
  преустановяване използването на сайта.

   

   

   

  “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД си запазва правото да променя тези условия едностранно.

   

   

   

  Всеки Потребител
  продължил да използва сайта след публикуване на промените и не е упражнил в
  законоустановения срок правото си на несъгласие с промените се счита, че
  потребителят приема и е съгласен с новите Общи условия.

   

   

   

  Настоящите общи
  условия регламентират отношенията между “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД ,  гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул.
  „Народно хоро“ 40, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
  вписванията с ЕИК 207310046, собственик на уебсайт FALLENANGEL.BG и всяко лице,
  което ползва услугите или има достъп до ресурсите, предоставяни посредством
  уебсайта. Настоящият документ обвързва всички потребители регистрирани или
  нерегистрирани, използващи услугите на онлайн магазина  fallenangel.bg.

   

   

   

  Запазваме си
  правото да отказваме поръчки, без да има разходи за потребителя в случай на
  техническа грешка на сайта ни и обявена разлика в цената. “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД   не дължи обезщетение
  по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от
  потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в
  публикуването на информация или използването на кодове за отстъпки по време на
  промоция!

   

   

   

  ДАННИ ЗА
  ТЪРГОВЕЦА И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

   

  1.        
  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита
  на потребителите:

   

  – Наименование на
  Доставчика:

   

  “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД

   

  – ЕИК (БУЛСТАТ):

   

  207310046

   

  – ИН по ЗДДС:

   

  BG207310046

   

  – Седалище и
  адрес на управление:

   

  1618, гр. София,
  ж.к. „Овча купел”, ул. „Народно хоро“ 40

   

  – Адрес за
  упражняване на дейността:

   

  1618, гр. София,
  ж.к. „Овча купел”, ул. „Народно хоро“ 40

   

  – Данни за
  кореспонденция:

   

  Раздел: За
  контакти с Нас

   

   

   

  2.        
  Надзорни органи:

   

   

   

  2.1      
  Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

  Адрес: 1592
  София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

  e-mail:
  kzld@cpdp.bg

  уеб-сайт:
  www.cpdp.bg

   

   

   

  2.2       Комисия за защита на потребителите (КЗП)

  Адрес: 1000
  София, пл.“Славейков“ №4А,

   

  гореща линия:
  0700 111 22

  уеб-сайт:
  www.kzp.bg

   

   

   

        ДЕФИНИЦИИ “ПОТРЕБИТЕЛ” – всеки, който е заредил в своя браузър
  уебстраницата fallenangel.bg, както и потребител по смисъла на ЗЗП.

   

   

   

  „АДМИНИСТРАТОР“ означава “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД
  , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 207310046
  със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Овча купел”, ул.
  „Народно хоро“ 40

  “ЗЗП” – означава
  Закон за защита на потребителите.

  “ЗЗЛД” – означава
  Закон за защита на личните данни.

  “САЙТ” – домейна
  fallenangel.bg  и неговите под домейни
  ако има такива.

   

   

   

  “ОНЛАЙН
  МАГАЗИН”
  – fallenangel.bg
  е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в
  него стоки, от името на “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД .

   

   

  “ПОЛЗВАТЕЛ” – е физическо лице, което визуализира на
  използваното от него устройство каквато и да е информация, поместена на сайта,
  от момента на визуализацията до момента на окончателно прекратяване на достъпа
  му до информацията..

   

   

   

  “ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на
  ЗЗЛД.

  “НАЛОЖЕН
  ПЛАТЕЖ”
  – означава
  наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

   

   

   

  “ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия. С
  кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта,
  с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и
  безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и
  онлайн магазина.

   

   

   

  „ПОРЪЧКА”  –
  електронен документ, представляващ комуникационна форма между продавача и
  купувача, чрез който през сайта купувачът заявява на продавача намерението си
  за закупуване на стоки и услуги чрез уебсайта 
  fallenanfel.bg, чрез, заявка по телефона, или заявки, изпратени на
  електронна поща.

   

   

   

  „СТОКИ,
  АРТИКУЛИ И УСЛУГИ“

  всеки предмет на договора между продавач и купувач за покупко-продажба от
  уебсайта. 

   

   

   

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  1.        
  Общите условия на FALLENANGEL.BG са
  задължителни за всички потребители на сайта.

   

  2.        
  Потребителят приема, че всяко използване на сайта означава, че същият се
  е:

   

  2.1      
  Запознал внимателно с Общите условия за използването му;

   

  2.2       Съгласил се да ги спазва безусловно.

   

  3.        
  Общите условия могат да бъдат променени едностранно от FALLENANGEL.BG по
  всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са
  задължителни за всички потребители.

   

  4.        
  FALLENANGEL.BG има право да извършва промени на условията за ползване по
  всяко време по собствено усмотрение или ако промените са наложени по силата на
  влязъл в сила нормативен акт. Възможно е промените да имат рестриктивно
  действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки и услуги.

  5.        
  Във всеки един случай на промяна на Общите условия FALLENANGEL.BG ще
  информира за това потребителите си чрез публикуването на промените в сайта.
  Потребителите имат задължение да правят справки за евентуални промени на Общите
  условия на сайта при всяко негово ползване.         

   

  6. Евентуалната недействителност на някоя от
  разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия
  договор.

   

  7. За неуредените в този договор въпроси,
  свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на
  Република България.

   

  8.        
  FALLENANGEL.BG полага сериозни усилия, за да поддържа точността на
  информацията, представена в сайта.

   

  9.      
  Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. FALLENANGEL.BG не носи
  отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не
  администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

   

   

   

  ОБЕКТ НА
  ПРОДАЖБА

   

   

   

       Обект на 
  продажба  в този уебсайт са  разнообразни 
  видове стоки, предназначени за 
  потребителите,  описани и
  подредени в раздели.

   

  Цената на всяка
  стока е в български лева с включено ДДС.

   

       Всички покупки  на продукти от fallenangel.bg са ограничени
  до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД , да се извършват във връзка с препродажба, или търговска
  употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата до нормалният
  размер на покупки на дребно.

   

   

   

  ЦЕНИ

   

   

   

       Крайната цена на стоките и услугите е
  изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български лева.

   

  Всички цени на
  стоките и услугите на уебсайта са крайни, обявени са в лева с включено 20% ДДС.

   

  Цените не
  включват разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, които се заплащат
  допълнително.

   

   

   

  Цените за
  доставка представляват сумата за доставка на куриерската фирма – доставчик.

   

   

   

   

   

  РЕГИСТРАЦИЯ

   

   

   

       Разглеждането  на 
  онлайн магазина  е достъпно  за 
  всички  посетители.   Регистрацията не е задължителна и клиентът
  може да направи поръчка, без да се регистрира. Регистрацията улеснява при
  следваща поръчка, тъй като в този случай не се изисква повторно въвеждане на
  данни за доставка.

   

  1. Искането за регистрация на клиентски
  профил се подава по електронен път и съдържа следните данни:

   

  (а) име фамилия на потребителя, адрес за
  доставка, включително телефонен номер и имейл адрес;

   

  (б) име на фирмата, правно организационна
  форма и идентификационен номер;

   

  1.1. След успешна регистрация, при всяка
  отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт.

   

  1.2. Не е възможно потребителят да променя
  потребителското си име (вход), прието по време на регистрацията. За всеки
  профил трябва да бъде зададена отделна електронна поща.

   

  1.3. Потребителят е задължен при промяна на
  регистрираните данни своевременно да информира администратора. При неизпълнение
  за задължението от Потребителя, Администраторът не носи отговорност за
  неправомерно използвани данни  на
  потребителят от трети лица.

   

  2. Без да се ограничава смисълът на т. 2 –
  Общи положения от настоящите Общи условия, с подаването на искане за
  регистрация, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и
  приема да бъде обвързан от тях.

   

  3. 
  Администраторът има право да откаже да регистрира клиентски профил,
  когато:

   

  3.1. подаденото искане за регистрация съдържа
  непълна или невярна информация;

   

  3.2. потребителят не предостави или откаже да
  представи на администратора информация или документи, необходими за
  идентифицирането на потребителя и оторизираните му представители.

   

  4. Администраторът има право, но не и
  задължението, да ограничи или прекрати достъпа до клиентски профил:

   

  4.1. когато е извършен опит за използването на
  профила от неоторизирано от титуляра на профила лице;

   

  4.2. когато потребителят използва или е
  направил опит да използва профила си в противоречие с настоящите Общи условия
  и/или с добросъвестната търговска практика; или

   

  4.3. когато потребител използва или направи
  опит да използва чужд клиентски профил без предварителното съгласие на
  администратора и титуляра на профила.

   

  4.4. Администраторът е длъжен да ограничи
  временно достъпа до или да закрие клиентски профил по писмено искане на
  титуляра на профила в срок от 24 часа от получаване на искането;

   

  4.5. Регистрацията, свързаните с нея данни и
  произтичащите задължения към сайта, е лична и не може да се преотстъпва на
  други лица.

   

  4.6. Акаунтът, определен за потребителя,
  трябва да се използва изключително и само за закупуването на стока посредством
  предоставените чрез уебсайта методи.

   

  4.7. Потребител, чийто акаунт е бил ограничен,
  не може да се регистрира отново  без
  предварителното съгласие на “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД. “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД   има право да откаже да
  регистрира отново потребител, чийто акаунт е бил блокиран в миналото.

   

  5. Потребителят е длъжен да пази в тайна
  своето потребителско име и парола.

   

  6. Администраторът на платформата не
  отговаря за вреди, настъпили в резултат на:

   

  6.1. грешки при предаването на данни и информация;

   

  6.2. неоторизиран достъп до клиентски профил
  от страна на лица, които не са служители на администратора;

   

  6.3. незаконни актове или действия на
  потребители на платформата, включително нарушения на правата на интелектуална
  собственост;

   

  6.4. невъзможност за осъществяване на достъп
  до уебсайта.

   

   

   

  ЗАЩИТА НА
  ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   

  “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД събира лични данни от потребителите. “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД  предприема мерки за
  защита на личните данни на Ползвателя в съответствие с изискванията на
  Регламент /ЕС/ 2016/679, относно защитата на физическите лица във връзка с
  обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и други
  приложими актове на Европейския съюз и на Република България. Събираме лични
  данни на нашите клиенти, като следваме принципа за свеждане на обработваните
  данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

   

  “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните
  данни .

   

  Всяко лице, пожелало
  регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни.

   

  Всяко лице,
  пожелало регистрация се счита, че е запознато с Политиката за защита на личните
  данни и я приема.

   

  Уебсайтът не носи
  отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за
  контакт/доставка.

   

  Всяко лице,
  пожелало регистрация се счита, че е съгласно да получава уведомления на
  основание активностите му в системата.

   

  Във всеки
  момент,  “Фолен Ейнджъл Профешънъл”
  EООД  има право да изисква от потребителя
  да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по
  време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

   

  ЗАБРАНЕНИ
  ДЕЙНОСТИ

   

  Следните дейности
  са забранени на нашия сайт и са в пряко нарушение на нашите Общи условия за
  ползване:

   

  т.1. Нарушаване или заобикаляне на който и е
  закон или на нашите системи и политики;

   

  т.2. Ангажиране на някой от потребителите в
  подозрителна и/или незаконна дейност;

   

  т.3. Прехвърляне на профила на един потребител
  на друго лице, без изричното ни писмено съгласие;

   

  т.4. Умишлено създаване на множество профили
  /акаунти/ за електронна търговия;

   

  т.5. Осъществяване на достъп или опит за
  достъп до данни, които не са предназначени за потребители, като например, но не
  само, влизане в  друг профил или сървър,
  за който потребителят няма надлежно разрешение за достъп;

   

  т.6. Сканиране или опит за сканиране или
  тестване от потребител на сигурността и/или конфигурацията на сайта,
  включително, но не само до нарушаване на мерките за сигурност или
  удостоверяване на сайта, без надлежно упълномощаване за това;

   

  т.7. Използване на всякакви роботи, скрепери
  или други автоматизирани средства за достъп до нашите услуги с каквато и да е
  цел;

   

  т.8. Намеса в
  работата на услугите или налагане на неразумна или непропорционално голяма
  натовареност на инфраструктурата;

   

  т.9. Намеса или опит за намеса в услугата и на
  който и да е друг потребител по всякакъв начин, включително, но не само, чрез
  изпращането на вируси, спам и други атаки.

   

   

   

   

   

  ПАЗАРУВАНЕ В
  FALLENANGEL.BG

   

   

   След като сте избрали артикул от нашия онлайн
  магазин натиснете бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКА“. Ако направите някаква грешка
  с избора на стока, можете да изтриете артикула от Вашата количка и да натиснете
  бутона { X }. След
  приключване на пазаруването натиснете бутона „ПЛАТИ“. Можете да направите
  поръчка, като се регистрирате, или да използвате функцията „Поръчка от гост”.
  Попълнете данните за доставка и изберете една от функциите “
  Банков Трансфер
  , “Наложен платеж“ , “Плащане с кредитна/дебитна карта“

   

   

  “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД  – Известява потребителя
  за успешно направена поръчка с имейл посочен от потребителя по време на
  поръчката.

  “Фолен Ейнджъл
  Профешънъл” EООД  – Известява потребителя
  за изпратена пратка (Предадена на куриер за доставка) чрез имейл.

   

   

   

   

   

  НАЧИН НА
  РАЗПЛАЩАНЕ

   

   

   

     1: Разплащане с наложен платеж в брой при
  получаване на стоката. На посочения от Потребителя адрес идва представител от
  куриерска фирма след предварително 
  уведомяване, на който се заплаща след като Клиентът е проверил
  съдържанието на пратката.

   

         2:
  Плащане чрез виртуален пос терминал. Клиента избира продукт/и. След
  окончателния избор – уточнява адрес и начин за доставка след което – избира
  начина на плащане. При избор за директно плащане онлайн, чрез виртуален пос
  терминал, клиента се прехвърля към страницата на виртуалният терминал. На
  страницата на виртуалният терминал, клиента въвежда данните за дебитната или
  кредитната си карта с която желае да плати. Клиента се препраща обратно към
  електронния магазин, където бива уведомен – успешно ли е плащането.

   

   

   

  ОБРАБОТКА НА
  ПОРЪЧКИТЕ

   

   

   

       След като получим Вашата поръчка, ние ще
  се свържем с Вас на предоставения телефон за потвърждение и уточняване на
  подробности.

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   

   

   

       Потребителите, които поръчват стоки през електронния магазин fallenangel.bg, както и тези, които правят поръчка по телефона, имат право:

   

  – Да поръчват предлаганите продукти, или да ги откажат/предявят рекламация по установения ред, съгласно тези Общи условия и законодателството на Република България;

  – Да се информират относно своята поръчка;

  – Да получат с доставка  заявения продукт /продукти/, като доставката се извърши на посочения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред;

  – Да прегледат поръчаните от тях стоки при доставянето им от куриера, преди да ги заплатят;

  – Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време.

   

   

            Потребителите са длъжни:

   

  – Да заплатят цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, съгласно  настоящите „Общи условия”;   

  – Да спазват правилата при ползване на предоставяните от  “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД  продукти и услуги;

  – Да не нарушават чужди права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др;

  – Да не извършват злоумишлени действия;

  – Да проверят дали съдържанието на пратката съответства поръчката, преди да заплатят цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

   

   

   

   

   

   

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН FALLENANGEL.BG

   

   

   

       FALLENANGEL.BG не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

   

       FALLENANGEL.BG си запазва правото да променя цените, наименованията и описанията на стоките по всяко време, без да е необходимо да уведомява предварително своите потребители.

   

       Електронният магазин  FALLENANGEL.BG има право:

  – Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

  – Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

  – Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

  – Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

   

   

       FALLENANGEL.BG не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите поради възникнали технически грешки.

   

       FALLENANGEL.BG няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

   

       FALLENANGEL.BG не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

   

   

   

   

  ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

   

     

   

  Съдържанието на сайта, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД или ползва на валидно правно основание.

   

   

   

  “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД  има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта.

   

   

   

  Потребителят има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на   “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД , за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД. “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД ще потърси отговорност  по съдебен ред. 

   

   

   

  Забранява се всякаква употреба на съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от  “Фолен Ейнджъл Профешънъл” EООД .

  Дата на актуализация на Общите условия 13.10.2020 г.

   

  Контакт: ПРАВНА КЪЩА „TIAMO LEX“  dpo@tiamolex.eu

  A touch of perfection.

  Ресет на Парола